Maksym Lazebnyk

CHIEF OF THE FESTIVAL 

 

Kateryna Grabovska

ENTRY INFORMATION 

 

Olga Podgorskaya

ENTRY INFORMATION 

 

Yulia Smiychyk

ENTRY INFORMATION 

Helen Runets

JURY, PROGRAM

 

Kostyantyn Lazebnyk

SPONSORSHIP INFORMATION

 

Karina Kozedubova

PR & PARTNERS INFORMATION 

  

 

 

Iryna Papinchak

PAYMENT INFORMATION
for International participants ​

 

 

 

Iryna Sukhovetska

PAYMENT INFORMATION
for Ukrainian participants 

 

 

Representatives:

Belarus
Association of Communications and Marketing Agencies
Sergei Savchuk
info@adfest.by
+37517 2044117
+37517 2044227